Helse

Røntgen av hofter,albuer og rygg

HD (hofteleddsdysplasi) & AD (albueleddsdysplasi)

Man må røntge hunden etter fylte 1 år. Skal hunden brukes i avl må den røntges først.

Kun veterinærer som har gyldig avtale med NKK om røntgenfotografering for sentral avlesning, kan få avlest bilder i NKK.

# Husk å bestille rekvisisjon gjennom Dogweb (nkk.no) FØR røntgen, rekvisisjonen medbringes til veterinær.
Veterinær sender bildene inn til NKK, der de blir avlest. Resultatet kommer pr.mail og på dogweb.

Ryggen røntges for å se etter misdannelser, spondylose o.l. Dette er uten avlesing hos NKK, og blir ikke ført i dogweb. Røntger man rygg sammen med HD og AD, får man ofte en hyggeligere pris enn om man deler det opp. Unødvendig å bedøve hunden flere ganger en nødvendig.

Resultater HD

A = Fri
B = Fri
C = Svak grad   
D = Middels grad
E = Sterk grad


Resultater AD

A = 0 = Fri
C = 1 = Svak grad
D = 2 = Middels grad
E = 3 = Sterk grad

Valp fra Kennel Dalsrud
skal røntges for AD og HD,
samt røntgen av rygg før fylte 2 år.

Øyelysning

Øyelysning
Avlshunden bør være øyelyst fri for arvelige øyelidelser.
Øyelysningsattest (ECVO) skal ikke være eldre enn 1 år før parring.
Øyelysning gjøres av autorisert øyenlyser.
Alle hunder bør øyelyses før fylte 2 år, 5 år og 8 år.

Valp fra Kennel Dalsrud blir levert øyelyst, og skal øyelyses før fylte 2 år i nytt hjem.

Mentalitet – Mental helse

MH – Mentaltest (og/eller funksjonsanalyse)

Mentaltesting er et flott avlsverktøy, og kreves på foreldredyrene for å få kullet godkjent av ASKN. Dette er en test med diverse momenter, der dommere ser hvordan hunden responderer og avreagerer. Siste moment i testen er skudd. Denne testen er også et trinn for å få starte i NBF (brukshundsport).
MH lyses ut på NKK sin terminliste for prøver, man melder inn på eget skjema. Det er ofte stor blest om plassene, så vær tidlig ute. Man kan evnentuelt ta en funksjonsanalyse. 

Valp fra Kennel Dalsrud skal mentaltestes inne fylte 2 år.

Regler for mentalbeskrivelse.
Regler for funksjonsanalyse.
Påmeldingskjema finner du HER.