Baneregler

  • Båndtvangsreglene gjelder for hele eiendommen.
  • Fører har ansvar for sin hund. Blir noe utstyr ødelagt under trening dekker fører dette.
  • Luft hunden godt før trening, bruk pose. All lufting foregår utenfor eiendommen.
  • Banen er for hundetrening, ikke slipp. 
  •  Alt utstyr settes på plassen sin etter bruk.
  • Søppel skal i søppeldunkene på plassen eller i skuret.
  • Har man ikke innkalling på plass, så bruker man langline.
  • Bruk positive treningsmetoder.
  • Inspirer og motiver hverandre.
  • Og ikke minst ha det gøy 😀